Kornel Motyka
Prezes

Weronika Ćmielewska
Wiceprezes

Artur Markiewicz
Sekretarz

Sebastian Kowalski
Członek zarządu

Dominik Filipczak
Członek Zarządu